1. VÄGEN TILL FRIHET Framfort av John Travolta, Leif Garrett, Frank Stallone, Lee Purcell.

2. VÄGEN TILL LYCKA Framfort av Leif Garrett, Gayle Moran, Nicky Hopkins.

3. DEN BAKYMRADE VARELSEN Framfort av Amanda Ambrose.

4. DET ONDA SYFTET Framfort av Frank Stallone.

5. SKRATTA LITE Framfort av Michael Roberts, Pam Roberts, Margie Nelson.

6. DEN SOM ÄR GOD BLIR FRI Framfort av David Pomerantz.

7. VARFÖR TILLBE DÖDEN? Framfort av Chick Corea, Julia Migenes.

8. FÅ DET ATT GÅ RÄTT Framfort av David Pomerantz.

9. ARC SÅNGEN Framfort av John Travolta, Karen Black, Jeff Pomerantz, Frank Stallone, Lee Purcell, Gloria Rusch.

10. L’ENVOI, THANK YOU FOR LISTENING
      (TAK FÖR ATT DU LYSSNADE) Framfort av L. Ron Hubbard
Return to the:   LRH Home Page      Scientology Home Page
© 1996-2004 Church of Scientology International. All Rights Reserved.

For Trademark Information